آیا میدانید که دسته بندی موسسات غیر تجاری‌ چجوریه؟

آیا میدانید؟

آیا میدانید که دسته بندی موسسات غیر تجاری‌ چجوریه؟
باید بدونی که دسته بندی موسسات غیر تجاری‌ چجوریه؟

موسسات غیر تجاری ، کلا دو دسته هستن :
اول : موسـسات غیر تجاری غیر انتفاعی .
یعنی موسساتی که مقصود از تشکیلشون ،…  جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشه.
دوم:  موسـسات غیر تجاری انتفاعی :
یعنی موسساتی که هدف از تشکیلشون ممکنه جلب منافع مادی و تقسیم منافع ،… بین اعضاء خودشرکت ،  یا سایرین  باشه.

مثل:  کانون فنس و حقوقی و غیره.

فراموش نکنین،  ثبت اینجور موسسات معمولا  با مجوز انجام میشه .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید