اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت مواد قانونی ، …

بیست سال بعد از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شه.

برای حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع ،….  بعد از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال ، ….

مبلغی که در آیین نامه ی  این قانون تعیین می شه، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می شه.

تأخیر در پرداخت هم ، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است .

ولی اگر هزینه سالانه پرداخت نشه ، اظهارنامه مربوطه، رد شده  حساب میشه و یا گواهینامه اختراع ، فاقد اعتبار می شه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *