میدونی اگه بعد ار تایید نام شرکت، به هر دلیلی مدارک نقصی داشته باشه و روند متوقف بشه، تکلیف ارائه ی مجدد همون اسم چی میشه ؟

آیا میدانید؟

میدونی اگه بعد ار تایید نام شرکت، به هر دلیلی مدارک نقصی داشته باشه و روند متوقف بشه، تکلیف ارائه ی مجدد همون اسم چی میشه ؟

میدونی اگه بعد ار تایید نام شرکت،…  به هر دلیلی مدارک نقصی داشته باشه  و روند متوقف بشه، تکلیف ارائه ی  مجدد همون اسم چی میشه ؟

در صورتیکه در خواست کنیم …. ،اگر نام قبلی تایید شده باشه…….،در درخواست جدید با ذکر شماره پیگیری قبلی ،……..به اداره ی تعیین نام یادآور میشیم که نام مورد درخواست ما،…  قبلا تایید شده.

اینم به شرطیه که از زمان تایید نام قبلی بیش از ۳ماه نگذشته باشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید