میدونی اگه دفتر سالیانه ی ۵۰ برگی شرکتت ، وسط سال به دلیل کار زیاد پر بشه برای باقیمونده ی سال باید چیکار کنی؟

آیا میدانید؟

میدونی اگه دفتر سالیانه ی ۵۰ برگی شرکتت ، وسط سال به دلیل کار زیاد پر بشه برای باقیمونده ی سال باید چیکار کنی؟

میدونی اگه دفتر سالیانه ی ۵۰ برگی شرکتت ، وسط سال به دلیل کار زیاد پر بشه … برای باقیمونده ی سال باید چیکار کنی؟

باید تقاضای یه دفتر جدید بدین … و تاریخش رو هم به روز کنین… تعویض و تاریخ جدید رو به ممیز شرکت خبر بدین.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید