میدونی تعریف اساسنامهی شرکت سهامی خاص چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی تعریف اساسنامهی شرکت سهامی خاص چیه؟

می‌دونی تعریف اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص چیه؟

اساسنامه‌ی شرکت، سندیه که به شرکت، اعتبار میده و موضاعت مهمی رو تعیین میکنه … مثلا:
خط مشی و هدف و نوع فعالیت شرکت، وظایف هر کدوم از اعضا، هیئت مدیره، مجمع های شرکت، شیوه‌ی انتخاب مدیران، بازرسان، تعداد مدیران و نحوه‌ی انتخاب جانشین، برای مدیرانی که فوت کردن یا استعفا دادن یا کنار گذاشته شدن. رعایت موارد اساسنامه، برای همه‌ی اعصای شرکت، ضروریه. اساسنامه‌ی شرکت، مثل شناسنامه‌ی یک فرد حقیقی، بهش هویت و اعتبار می‌ده.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید