میدونی تو جلسه ی هیأت مدیره ، چه تصمیماتی میگیرن ؟

آیا میدانید؟

میدونی تو جلسه ی هیأت مدیره ، چه تصمیماتی میگیرن ؟

میدونی تو جلسه ی هیأت مدیره ، چه تصمیماتی میگیرن ؟

در ین جلسه… هیأت مدیره تعیین میشه

و همینطور … حق امضا مجاز شرکت هم تعیین میشه .

نکته مهم اینه که….  نقل و انتقال هم می تونه در این جلسه انجام شه .

تغییر آدرس هم انجام یشه … اما در صورتی که در اساسنامه  … بهش اشاره شده باشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید