میدونی ثبت شرکت جهانگردی چند نوعه؟

آیا میدانید؟

میدونی ثبت شرکت جهانگردی چند نوعه؟

می‌دونی ثبت شرکت جهانگردی  چند نوعه؟

گردشگری از صنعت‌های پر‌طرفدار و پردرآمد محسوب می‌شه …. که انواع مختلفی هم  داره:

یک/گردشگری بازاری

دو/گردشگری درمانی

سه/گردشگری مذهبی

چهار/گردشگری تفریحی

پنج/گردشگری همایشی

شش/اکو‌ توریسم یا گردشگری در طبیعت

هفت/گردشگری الکترونیک یا مجازی


لطفا به این محتوا امتیاز دهید