میدونی جلسه ی هیئت مدیره شرکتهای سهامی چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی جلسه ی هیئت مدیره شرکتهای سهامی چیه؟

میدونی جلسه‌ی  هیئت مدیره شرکتهای سهامی چیه؟

هر شرکت سهامی، توسط عده ای از سهامداران، که قانون، بهشون نام هیئت مدیره داده اداره می‌شه.
هیئت مدیره، مقام تصمیم گیری و اجرایی شرکته.
انتخاب مدیران از طریق مجمع عمومی عادی انجام میشه.
اما اولین مدیران شرکت، به وسیله‌ی مجمع عمومی موسس هم میتونن انتخاب بشن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید