میدونی دفتر روزنامه و دفتر کل چی هستن ؟

آیا میدانید؟

میدونی دفتر روزنامه و دفتر کل چی هستن ؟

میدونی دفتر روزنامه و دفتر کل چی هستن ؟
دفتر روزنامه:  دفتریه که تاجر باید هرروز مطالبات ، و بدهی ها ….  و دادوستد تجاری….  و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و پشت نویسی)……….  به طور کلی جمع واردات و صادرات تجارتیش رو به هر اسم و رسمی که باشه……….. (مثلا:  استهلاکات ، ملزومات اداری ، تعمیرات و … هر چی که فکرشو بکنی ) ….. و وجوهی را که برای مخارج شخصیش هم  برداشت میکند در آن دفتر ثبت کنه.

دفتر کل : دفتریه که تاجر یا شرکت ،…. باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک بار،…  از دفتر روزنامه رونویسی کنه ….. و انواع مختلف مخارج رو جدا کنه و در صفحات جدا بنویسه .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید