میدونی رییس جلسه مجمع کیه؟

آیا میدانید؟

میدونی رییس جلسه مجمع کیه؟

میدونی رییس جلسه مجمع کیه؟
رییس هیت مدیره است…

مگر اینکه در اساسنامه چیز دیگری پیش بینی شده باشه.

در مجمعی که دستور جلسه… انتخاب مدیران باشه.. ، رییس جلسه میتونه با رای اکثریت نسبی سهامداران انتخاب شه .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید