میدونی شرایط اصافه کاری در ایران چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی شرایط اصافه کاری در ایران چیه؟

می‌دونی شرایط اصافه کاری در ایران چیه؟

یک/ هر کارگر می‌تونه تا روزی چهار ساعت، اضافه کار کنه

دو/ اصافه کاری باید با توافق هر دو طرف باشه

سه/ میزان اضافه کار، ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادیه

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید