میدونی شرکتهای هلدینگ چجوری وارد بورس اوراق بهادار میشن ؟

آیا میدانید؟

میدونی شرکتهای هلدینگ چجوری وارد بورس اوراق بهادار میشن ؟

میدونی شرکتهای هلدینگ چجوری وارد بورس اوراق بهادار میشن ؟

اول: حداقل سرمایه شرکت رو به عناون شرکت مادر تامین کنین.

سهامی خاص : پنجاه میلیارد ریال

سهامی عام : صد میلیارد ریال

دوم :  تقاضای مجوز کنین .

از معاونت نظارت بر نهادهای مربوط به کارتون،

سوم : کسب اجازه ی تاسیس شرکت مادر، و ثبتش در مرجع ذی صلاح… توسط نهادی که به این کار مربوطه  .

چهارم : مدارک رو  به سازمان بورس و اوراق بهادار بفرستین

وقتی که شرایط رو رعایت کرده باشین ، مجوز فعالیت به راحتی صادر میشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید