میدونی مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری چیه؟

می‌دونی مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری چیه؟

برای اشخاص حقیقی:

یک/ کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت

دو/ اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

برای اشخاص حقوقی:

یک/ روزنامه‌ای که آخرین تغییرات هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء رو منتشر کرده

دو/ کپی شناسنامه و دارندگان حق امضا

سه/ اصل یا کپی تصدیق ثبت شده


لطفا به این محتوا امتیاز دهید