میدونی مراحل مقدماتی ثبت شرکت چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی مراحل مقدماتی ثبت شرکت چیه؟

می‌دونی مراحل مقدماتی ثبت شرکت چیه؟

یک/ موضوع شرکت باید به درستی تنظیم بشه

دو/ برای افراد تشکیل دهنده‌ی شرکت، باید طبق قوانین، سمت‌های مشخصی تعیین بشه.

سه/ تعیین مدت انتخاب اعضای هیئت مدیره ….

چهار/ سرمایه‌ی شرکت باید به درستی تقسیم بشه

پنج/ سود شرکت باید محاسبه و تقسیم بشه

شش/ باید برای شرکت، سال مالی تعیین بشه

هفت/ مدارک این مراحل باید تنظیم بشه

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید