میدونی چه مواردی از حیطه ی حمایت ثبت اختراع خارجه؟

آیا میدانید؟

میدونی چه مواردی از حیطه ی حمایت ثبت اختراع خارجه؟

می‌دونی چه مواردی از حیطه‌ی حمایت ثبت اختراع خارجه؟

یک/ کشفیات، نظریه‌های علمی و روش‌های ریاضی

دو/ طرح‌ها و قواعد، یا روش‌های تجارت، و هر چیزی که مربوط به فعالیت های صرفا فکری و بازی باشه.

سه/روش‌های درمان بدن انسان یا حیوان، و روش‌های تشخیص بیماری


لطفا به این محتوا امتیاز دهید