میدونی گرفتن وام اعتبارات از شرکت برای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت چجوریه ؟

مـدیرعامل ……..واعـضاءهیئت مـدیره……. بـه جز اشـخاص حقـوقی ….. حـق ندارنـد هیچگونـه وام یـا اعتبار از شرکت بگیرن ..

وشرکت نمیتونه بدهی هاشون رو ضمانت کنه .

اینجور عملیـات بخـودی خـود باطله.

درمورد بانکها وشرکتهای مالی واعتباری…….. معاملات مذکوردراین ماده به شرطی که تحـت شـرایط عادی وجاری انجام  بشه  معتبرخواهد بود.

ممنوعیت دراین ماده شامل اشخاصی هم که به نمایندگی شـخص حقوقی عضوهیئت مدیره درجلسات هیئت مدیره شرکت می کنند….  وهمچنـین شـامل همـسر …. پدر….. مادر….. اجداد ….. واولاد…. و نوه ….  برادر…. وخواهراشخاص مذکوردراین ماده هم  میشه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *