می‌دونی بعضی از موانع ثبت شرکت خارجی در ایران چیه؟

آیا میدانید؟

می‌دونی بعضی از موانع ثبت شرکت خارجی در ایران چیه؟

می‌دونی بعضی از موانع ثبت شرکت خارجی در ایران چیه؟

اگر فعالیت شرکتی در کشور خودش غیر قانونی باشه، نمی‌تونه در ایران ثبت بشه.

شرکت‌هایی که  کشورشون که با ایران رفتار متقابل نداره، ….

نمی‌تونن در ایران ثبت بشن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید