میدونی چه نام‌هایی شامل نام شخص حقوقی نمی‌شه؟

آیا میدانید؟

میدونی چه نام‌هایی شامل نام شخص حقوقی نمی‌شه؟
باید بدونی چه نام‌هایی شامل نام شخص حقوقی نمی‌شه؟

نام یک شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می‌شه و شامل بعضی از اسامی نمی‌شه.
از جمله:
یک- نام‌های تشکیلات دولتی یا اسامی اختصاری متعلق به دولت مثل ناجا و…
دو- اسامی و اصطلاحات بیگانه یا ترکیب دو اسم فارسی
سه-نام‌هایی که به طرزی گمراه کننده، شبیه نام ثبت شده‌ی دیگه‌ای یاشن
چهار- نام‌هایی که مخالف موازین شذعی باشن
پنج- اضافه کردن کلماتی مثل ”اصل” ”برتر” یا اعداد. (اعداد فقط به صورت حروف قابل پذیرشن)


لطفا به این محتوا امتیاز دهید