آیا میدانید نحوه افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام چگونه است؟

قوانین تجارت

آیا میدانید نحوه افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام چگونه است؟
آیا میدانید نحوه افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام چگونه است؟

طبق قانون تجارت، شرکت­های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی؛ ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید رو به مرجع ثبت شرکت­ها بدن و رسید بگیرن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید