آیا میدانید نحوه تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی چگونه است ؟

قوانین تجارت

آیا میدانید نحوه تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی چگونه است ؟
آیا میدانید نحوه تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی چگونه است ؟

نحوه تشکیل وثبت شرکت مختلط غیر سهامی
برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، وجود حداقل دو نفر شریک لازمه؛ یک شریک با مسئولیت محدود و یک شریک ضامن.
این نوع شرکت پس از انجام مراحل تأیید نام و ارائه اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریتی دارن، و تکمیل شرکت­نامه و اساسنامه (در صورت وجود) از طرف شرکا همراه با سایر مدارک لازم در اداره ثبت شرکت­ها به ثبت میرسه، و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت­ها، آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت­ها آگهی میشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید