در مورد نحوۀ امضای دفاتر ثبت شرکت­ها، اختلاف روش بین بعضی از مراجع ثبتی وجود داره به طوری که با بررسی‌های به عمل اومده توسط ادارۀ نظارت بر ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری استان­ها، بعضی از مراجع ثبتی شهرستان­ها، تمامی سهامداران رو مجبور میکنن تا به مراجع ثبت برن و دفاتر رو امضاء کنن. برای مثال اگر شرکتی صد نفر شریک یا سهامدار داشته باشه باید تمامی اونها به مراجع ثبتی مراجعه کنن و دفاتر رو امضاء کنن که این عملکرد بعضی از مراجع ثبتی جای تأمل داره.

جدا از این در قوانین تجاری، نوعی نظام جانشینی تنظیم و امضاء اسناد در شرکت­های تجاری پیش بینی شده (مدیر عامل شرکت با توجه به اختیاراتی که هیئت مدیره بهش میده حق امضاء از طرف شرکت رو داره). به نظر میرسه لزومی نداره که برای تنظیم اسناد و امضای اونها همۀ سهامدارای شرکت به ادارۀ ثبت مراجعه کنن، چون هیئت مدیره یا مدیر عامل مطابق اساسنامه، نمایندۀ شخصیت حقوقی شرکت محسوب میشه و برای تنظیم اسناد حضور این نماینده‌ها کافیه.

بعضی دیگه از مراجع ثبتی به پیروی از نحوۀ ثبت املاک در دفاتر املاک، امضای رئیس و یا مسئول واحد ثبتی رو ذیل ثبت شرکت­ها الزامی میدونن، و برخی دیگه از همکاران ثبتی هم با توجه به اینکه مراجع ثبت شرکت­ها رو به نوعی جانشین دفاتر اسناد رسمی میدونن، در نتیجه امضاء و تنظیم دفاتر ثبت شرکت­ها رو همانند دفاتر اسناد رسمی دونسته و تشریفات تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی رو برای تنظیم سند ثبت شرکت­ها الزامی میدونن.

در قانون بخشنامه­های زیادی برای امضاء و تنظیم دفاتر ثبت شرکت­ها پیش بینی شده و اختلاف­هایی بینشون وجود داره که باعث شده برداشت­های حقوقی متفاوتی از این بخشنامه­ها بشه.

یکی دیگه از موارد اختلاف مراجع ثبت شرکت­ها، امضای دفاتر از سوی نمایندگان و وکلای شرکته که بعضی از مراجع ثبت این نمایندگی رو قبول دارن و بعضی دیگه اونو با ابهام می پذیرن.

در حال حاضر با توجه به دستورالعمل ثبت الکترونیکی شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک، مراحل چگونگی اقدام درخصوص مراجعه ذی سمت و احراز نماینده یا وکیل جهت امضای دفاتر الکترونیکی و تأیید ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری به شرح زیر امکان پذیره:

برای مراجعه و امضای آگهی‌های ثبتی اشخاص حقوقی، مدیران و یا دارندگان حق امضاء و یا نماینده و وکلای اون­ها (وکلای دادگستری و یا وکلای رسمی) و یا اشخاص مجاز از طرف هیئت مدیره  و یا مجمع عمومی که در سامانه معرفی شده‌اند، میتونن به عنوان ذی سمت، دفاتر الکترونیکی ثبت شرکت­ها رو امضاء کنن که در این مورد معاونت امور اسنادیی گفته: ( وکالتنامه‌ای رسمی را مراجع قضایی هم بدون هیچ تردیدی پذیرفته و در سایر ادارات و سازمان­ها هم همین گونه است در خصوص سایر وکالتنامه­های عادی دیگر رویه به سمت قبولی می باشد.)

طبق قانون، دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک‌، با توجه به جایگاه هیأت مدیره در شرکت و نیز اعتبار تصمیمات مجامع عمومی شرکت­، اشخاص مجاز از طرف هیأت مدیره و یا مجمع عمومی، میتونن نسبت به ثبت کلیۀ صورت­جلسات و امضای دفاتر ثبت شرکت­ها اقدام کنن. دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک میتونه همۀ امور اداری  رو به موجب وکالتنامۀ رسمی‌ای که از سمت متقاضیه، انجام بده.

طبق قانون مدنی دربارۀ وکالت، مبنی بر اعطای حق قانونی به اشخاص جهت گرفتن وکیل، مراجعۀ اشخاص حقیقی ( اعم از وکیل یا غیر از اون)، با ارائۀ وکالتنامۀ رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت اشخاص حقوقی ایراد قانونی نداره.

در حال حاضر تنظیم و امضای دفاتر ثبت شرکت­ها تأثیر گرفته از دستورالعمل  ثبت اسناد و املاکه، و به نظر میرسه برای امضای ثبت شرکت­ها، مدیران و یا دارندگان حق امضاء و یا نماینده و وکلای اون ها ( اعم از وکلای دادگستری و یا وکلای رسمی) و یا اشخاص مجاز از طرف هیئت مدیره و مجامع عمومی، می تونن دفاتر ثبت شرکت­ها رو امضا کنن.

مبحث چهارم: حقوق تحلیلی شرکت ایرانی و خارجی

با توجه به اینکه باید تابعیت شرکت­های تجاری در مراجع ثبتی مشخص باشه، اهمیت شناسایی دقیق و آثار حقوقی اون­ها باید مورد بررسی قرار بگیره.

تابعیت در قانون

تابعیت، یه رابطۀ سیاسیه که فرد یا چیزی رو به دولتی مربوط میکنه به صورتیکه حقوق و تکالیف اصلی اون از همین رابطه به وجود میاد، مثل تابعیت هر شخص، یا تابعیت یک کشتی یا هواپیما نسبت به دولت متبوع. تابعیت میتونه براساس رضایت یا قراردادی باشه.

تابعیت، عبارته از رابطه سیاسی و معنوی که اشخاص رو چه حقیقی و چه حقوقی، به دولت مشخص مربوط میسازه و در نتیجه اون، شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار میشن.

تابعیت یک رابطۀ حقوقیه، چون شخص (حقیقی یا حقوقی) از آثار حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات اون کشور برخوردار میشه، همچنین یک رابطۀ سیاسیه چون ناشی از حقوق قدرت و حاکمیت دولتیه که شخص رو از خودش می دونه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *