آیا میدانید نشان­های جغرافیایی که مورد حمایت نیستند چه چیز هایی هستند؟

آیا میدانید؟

آیا میدانید نشان­های جغرافیایی که مورد حمایت نیستند چه چیز هایی هستند؟
آیا میدانید نشان­های جغرافیایی که مورد حمایت نیستند چه چیز هایی هستند؟

طبق قانون حمایت از نشان­ های جغرافیایی، نشانه­ های جغرافیایی زیر مورد حمایت نیستن:

الف) نشانه­ هایی که با تعریف نشان جغرافیایی در قانون منطبق نباشن.

ب) نشانه­ هایی که بر خلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشن.

ج) نشانه­ هایی که در کشور مبدأ خود حمایت نمیشن یا حمایت از اونها متوقف شده.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید