هزینه ثبت طرح صنعتی و اشکال هندسی

هزینه

هزینه ثبت طرح صنعتی و اشکال هندسی

میدونی هزینه ثبت طرح صنعتی به چند دسته تقسیم میشه و هرکدوم به چی بستگی داره؟ با رسانه شرکت داران همراه باشید


لطفا به این محتوا امتیاز دهید