میدونی چرادرشرکت سهامی خاص نمیشه هییت مدیره خارج از شرکا باشه؟

پادکست های صوتی

میدونی چرادرشرکت سهامی خاص نمیشه هییت مدیره خارج از شرکا باشه؟
چرادرشرکت سهامی خاص نمیشه هییت مدیره خارج از شرکا باشه؟

لطفا به این محتوا امتیاز دهید