آیا میدانید وظایف مدیر یا مدیران تصفیه چیست؟

قوانین تجارت

آیا میدانید وظایف مدیر یا مدیران تصفیه چیست؟
آیا میدانید وظایف مدیر یا مدیران تصفیه چیست؟

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع میشه. مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت رو تحویل گرفته و بلافاصله کارهای تصفیه شرکت رو شروع کنن.
مدیران تصفیه نماینده­های شرکت درحال تصفیه هستند، و همه­ ی اختیارات لازم رو برای امر تصفیه ــ حتی از طریق دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش ــ دارن، و می تونن برای طرح دعاوی وکیل تعیین کنن. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطله.
طبق قانون، تا پایان تصفیه شخصیت حقوقی شرکت، جهت امور مربوط به تصفیه باقیه، و مدیران تصفیه موظفن کارهای جاری رو انجام بدن و به تعهدات شرکت عمل کنن، و همچنین به کارهای مربوط به وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت رسیدگی کنن، و هروقت برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشه، مدیران تصفیه اونارو انجام میدن.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید