می‌دونی ویژگی‌های یک علامت تجاری چیه؟

آیا میدانید؟

می‌دونی ویژگی‌های یک علامت تجاری چیه؟

می‌دونی ویژگی‌های یک علامت تجاری چیه؟

یک/ به شکل قانونی قابل حمایته

دو/ راحت تلفظ می‌شه

سه/ راحت به خاطر سپرده می‌شه

چهار/ راحت تشخیص داده می‌شه

پنج/ جلب توجه می‌کنه

شش/ مزیت‌های محصول رو نشون می‌ده

هفت/ شرکت رو به خوبی معرفی می‌کنه

هشت/ موقعیت محصول رو نسبت به رقبا نشون می‌ده


لطفا به این محتوا امتیاز دهید