میدونی پلمپ دفاتر مالیاتی چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی پلمپ دفاتر مالیاتی چیه؟
 باید بدونی پلمپ دفاتر مالیاتی چیه؟

پلمب دفاتر مالیاتی :هر شرکت یا موسسه‌ای که ثبت می‌شه، چون مشمول قانون مالیات می‌شه، باید هر سال،

همه‌ی فعالیت‌های مالی خودش رو از طریق سازمان امور مالیاتی ثبت کنه و پلمپ دفاتر سال آینده‌ش رو اخذ کنه.

فرایند ثبت عملیات مالی باید به ترتیب تاریخ فاکتورها و اسناد، و کاملا خوانا و بدون خط خوردگی یا لاک باشه و در پایان سال مالی، زمان تحویل اظهارنامه‌ی مالیاتی، پلمپ دفاتر مالیاتی هم جهت اثبات به دارایی تحویل داده بشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید