چه کسی از حقوق طرح صنعتی برخورداره

قوانین تجارت

چه کسی از حقوق طرح صنعتی برخورداره

می‌دونی چه کسی از حقوق طرح صنعتی برخورداره؟

پدیدآورنده‌ی  یک طرح، یعنی طراح، معمولاً اولین مالک طرحه.

مگه اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشه….

مثلا در بیشتر کشورها ،..

اگر شخصی که در استخدام کارفرماست ،…. طرح رو طبق شرایط قرارداد در ساعت کاریش، در شرکت، ایجاد کرده باشه،….

طرح و حقوق طرح، مربوط به کارفرماس ….

و باید از طریق انتقال نامه‌ی  رسمی کتبی، منتقل بشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید