آیا میدانید کاهش اجباری سرمایه چگونه است؟

طبق قانون علاوه بر کاهش اجباری سرمایه در ماده ۱۴۱قانون تجارت، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت هم میتونه در مورد کاهش سرمایه تصمیم بگیره، به شرط اینکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشه، و سرمایه از حداقل مقرر در قانون کمتر نشه.
تبصره- کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیره، و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی وبرگرداندن مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب اون انجام میگیره.
پیشنهاد هیئت مدیره برای کاهش سرمایه باید چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به بازرس یا بازرسان شرکت داده بشه. این پیشنهاد باید حاوی دلایل کاهش سرمایه و گزارشاتی دربارۀ امور شرکت از اول سال مالی جاری باشه، اگر تا اون زمان مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل هم تصمیمی نگرفته باشه باید گزارش مالی سال قبل هم در این پیشنهاد آورده بشه.
بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیره رو بررسی میکنن، و نظر خودشون رو طی گزارشی به مجمع عمومی فوقالعاده اعلام میکنن، مجمع عمومی پس از گوش دادن به گزارش بازرس در این مورد تصمیم میگیره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *