آیا میدانید کاهش اختیاری سرمایه چگونه است؟

طبق قانون علاوه بر کاهش اجباری سرمایه در ماده ۱۴۱قانون تجارت، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت هم میتونه در مورد کاهش سرمایه تصمیم بگیره، به شرط اینکه بر اثر کاهش سرمایه به نسبت تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشه، و سرمایه از حداقل مقرر در قانون کمتر نشه.
تبصره- کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیره و کاهش اختیاری سرمایه از طریق بهای اسمی سهام به نسبت متساوی، و رد مبلغ کاهش یافتهی هر سهم به صاحب اون انجام میگیره.
پیشنهاد هیئت مدیره برای کاهش سرمایه باید چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به بازرس یا بازرسان شرکت داده بشه. این پیشنهاد باید حاوی دلایل کاهش سرمایه و گزارشاتی دربارۀ امور شرکت از اول سال مالی جاری باشه، اگر تا اون زمان مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل هم تصمیمی نگرفته باشه باید گزارش مالی سال قبل هم در این پیشنهاد آورده بشه.
هیئت مدیره قبل از کاهش اختیاری سرمایه، باید تصمیم مجمع عمومی رو درباره کاهش سرمایه حداکثر ظرف مدت یک ماه توی روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در اون چاپ میشه آگهی کنه.
در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت، هریک از دارندگان اوراق قرضه، و یا بستانکارانی که منشا طلب اونها به قبل از تاریخ چاپ آخرین آگهی برمیگرده، می تونن ظرف مدت دو ماه از تاریخ چاپ آگهی اعتراض خودشون رو نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه اعلام کنن؛ در صورتی که از نظر دادگاه اعتراض به کاهش سرمایه درست باشه، اونوقت شرکت باید جهت تأمین مبلغ فرد معترض وثیقهای ارائه کنه، اگر این وثیقه کافی نباشه در این صورت دادگاه حکم به پرداخت میکنه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *