میدونی مسئولیت شرکت کشتیرانی چیه؟

آیا میدانید؟

میدونی مسئولیت شرکت کشتیرانی چیه؟
باید بدونی مسئولیت شرکت کشتیرانی چیه؟

یک- رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی، در‌ خصوص کارکنان تحت پوشش و نظارت بر عملکردشون

دو- دوره‌ی مسئولیت شرکت، از شروع تاپایان فعالیت دریایه

سه- هر شخص، می‌تونه یکی از سمت‌های مدیر‌عامل، مدیر شعبه و غیره رو داشته باشه

چهار- مدیر‌عامل شرکت‌ها، در مقابل سازمان، مسئوله


لطفا به این محتوا امتیاز دهید