درگاه استعلام علامت تجاری

در ابتدای کار می توانید جهت اطلاع بیشتر فیلم ها و مطالب آموزشی مقابل را بصورت رایگان مشاهده نمایید . مرحله ی بعد

سرتیتر مطالب

 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟
 • میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟
 • میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟
 • در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند
 • میدونی برند چیه ؟
 • آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟
 • در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟
 • آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟
 • موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟
 • میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟
 • میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟

  مشاهده بیشتر

  آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟

  مشاهده بیشتر

  آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علائم تجاری

  موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری

  مشاهده بیشتر

  شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟

  مشاهده بیشتر

  در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  تمدید برند و لوگو

  در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟

  مشاهده بیشتر