درگاه استعلام علامت تجاری

در ابتدای کار می توانید جهت اطلاع بیشتر فیلم ها و مطالب آموزشی مقابل را بصورت رایگان مشاهده نمایید . مرحله ی بعد

سرتیتر مطالب

 • شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟
 • در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟
 • آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟
 • میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟
 • موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟
 • میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟
 • میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟
 • چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟
 • شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری

  مشاهده بیشتر

  میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟

  مشاهده بیشتر

  آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر
  تمدید برند و لوگو

  در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علائم تجاری

  موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟

  مشاهده بیشتر

  میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟

  مشاهده بیشتر

  در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر
  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟

  مشاهده بیشتر

  چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟

  مشاهده بیشتر

  آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر