درگاه استعلام علامت تجاری

در ابتدای کار می توانید جهت اطلاع بیشتر فیلم ها و مطالب آموزشی مقابل را بصورت رایگان مشاهده نمایید . مرحله ی بعد

سرتیتر مطالب

 • میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟
 • چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند
 • شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟
 • آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟
 • میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟
 • میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟
 • میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟
 • میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟

  مشاهده بیشتر
  تمدید برند و لوگو

  در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟

  مشاهده بیشتر

  میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟

  مشاهده بیشتر

  آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟

  مشاهده بیشتر

  مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علائم تجاری

  موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟

  مشاهده بیشتر