درگاه استعلام علامت تجاری

در ابتدای کار می توانید جهت اطلاع بیشتر فیلم ها و مطالب آموزشی مقابل را بصورت رایگان مشاهده نمایید . مرحله ی بعد

سرتیتر مطالب

 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟
 • میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟
 • چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟
 • در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند
 • میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟
 • شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟
 • میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟
 • شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟
 • میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟
 • میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری

  مشاهده بیشتر

  میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علائم تجاری

  موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟

  مشاهده بیشتر

  در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  مشاهده بیشتر

  چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟

  مشاهده بیشتر
  تمدید برند و لوگو

  در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟

  مشاهده بیشتر