درگاه استعلام علامت تجاری

در ابتدای کار می توانید جهت اطلاع بیشتر فیلم ها و مطالب آموزشی مقابل را بصورت رایگان مشاهده نمایید . مرحله ی بعد

سرتیتر مطالب

 • موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟
 • شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟
 • مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟
 • میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟
 • آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟
 • شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟
 • در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند
 • میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟

  مشاهده بیشتر

  آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  تمدید برند و لوگو

  در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند

  مشاهده بیشتر

  شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟

  مشاهده بیشتر
  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟

  مشاهده بیشتر

  مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علائم تجاری

  موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟

  مشاهده بیشتر

  چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟

  مشاهده بیشتر