درگاه استعلام علامت تجاری

در ابتدای کار می توانید جهت اطلاع بیشتر فیلم ها و مطالب آموزشی مقابل را بصورت رایگان مشاهده نمایید . مرحله ی بعد

سرتیتر مطالب

 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟
 • میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟
 • میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟
 • آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟
 • موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟
 • میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟
 • چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟
 • میدونی برند چیه ؟
 • مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟
 • آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟
 • می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟
 • شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟
 • میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟
 • در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟
 • میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟
 • میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟
 • در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند
 • میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟
 • تمدید برند و لوگو

  در تمدید برند آیا میتوان لوگو را تغییر داد؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ثبت اجباری علامت تجاری یعنی چی؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی علامت تجاری در ایران مورد حمایت قانون قرار میگیره یا نه؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علائم تجاری

  موارد ممنوعه در ثبت علائم تجاری چه مواردی هستند ؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی علامت تجاری به چه صورت انجام می شود ؟

  مشاهده بیشتر

  شناسایی اسم تجاری به چه صورت انجام می پذیرد ؟

  مشاهده بیشتر

  آیا برای تمدید برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز است ؟

  مشاهده بیشتر

  چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری یعنی همان لوگوی خود را به ثبت برسانند؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی اگر بخوایم علامت تجاری شرکتی خارج از ایران رو ثبت کنید چی میشه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ریشه کلمه برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی ده برند مشهور و با ارزش جهان چیان ؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی در طراحی برند هر رنگ نشانه چیه ؟

  مشاهده بیشتر
  ثبت علامت

  می‌دونی مدارک لازم ثبت برند  برای اشخاص حقیقی چیه؟

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  میتوان برای ثبت برند از مجوز و کارت بازرگانی شخص دیگراستفاده کرد؟

  مشاهده بیشتر
  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  میدونی استفاده از علامت تجاری و ثبت برند چه مزایایی داره؟

  مشاهده بیشتر

  آیا مالکیت علامت تجاری قابل انتقال است ؟

  مشاهده بیشتر

  در قانون ثبت علائم تجاری چه کلماتی قابلیت ثبت ندارند

  مشاهده بیشتر

  میدونی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر

  مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری

  مشاهده بیشتر

  میدونی مزایای ثبت جهانی برند چیه ؟

  مشاهده بیشتر