رادیو

رادیوی رسانه ی شرکت داران شامل مطالبی جذاب هفتگی
رادیو شرکت داران – قسمت ۲۵

رادیو شرکت داران – قسمت ۲۵

⭕️⭕️⭕️ قسمت بيستم و پنجم⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?سهامي عام و پذيره نويسي ٠٠:٠٢:٤٥

٣.? نكات لازم در اظهارنامه ي برند ٠٠:٠٥:٣٨

٤.?قوانين مربوط به مديران در شركت هاي سهامي ٠٠:٠٧:٥٤

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٢:١١

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران – قسمت ۲۶

رادیو شرکت داران – قسمت ۲۶

⭕️⭕️⭕️ قسمت بيستم و ششم⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?تمدید کارت بازرگانی ٠٠:٠٢:٤٥

٣.? روند هایی که تیم کاری را فرسوده می کنند ٠٠:٠٥:٣٥

٤.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٠:٤٥

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران- قسمت 24

رادیو شرکت داران- قسمت 24

⭕️⭕️⭕️ قسمت بيستم و چهارم⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.? شرايط ثبت شركت كامپيوتري با مجوز و بدون مجوز ٠٠:٠٢:٤٥

٣.? تبديل ايده به محصول پولساز ٠٠:٠٥:٤٣

٤.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١١:٣١

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران – قسمت ۲۳

رادیو شرکت داران – قسمت ۲۳

قسمت بیستم و سوم
در این قسمت می شنوید :

١.اخبار تکنولوژی ٠٠:٠١:٠٢

٢. مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی ٠٠:٠٢:۴۵

٣. اینترنت را چه کسی اختراع کرد ٠٠:٠۵:٣٠

۴. مزایای ثبت شرکت ٠٠:٠٩:٠٧

۵.پاسخ به سوالات ثبتی صورت گرفته شما در سایت رسانه شرکت داران ٠٠:١١:۵٢

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران- قسمت 22

رادیو شرکت داران- قسمت 22

قسمت بیستم و دوم

در این قسمت می شنوید :

١.اخبار تکنولوژی ٠٠:٠١:٠٢

٢. موضوعات فعالیت مرتبط با وزارت کشور و نیرو ی انتظامی و شورای شهر ٠٠:٠٢:۴۵

٣. بیوگرافی دیتر زیتچه مدیرعامل شرکت مرسدس بنز ٠٠:٠۶:٣٢

۴. دلایل رد ثبت برند ٠٠:١٣:١۵

۵.پاسخ به سوالات ثبتی صورت گرفته شما در سایت رسانه شرکت داران ٠٠:١۵:٠٢

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران- قسمت ۲۱

رادیو شرکت داران- قسمت ۲۱

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?جواز کسب ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?جذب سرمایه برای استارتاپ ٠٠:٠٥:٢٠

٤.?کاربرد برات ٠٠:١١:٠٦

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٣:١٤

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران- قسمت ۲۰

رادیو شرکت داران- قسمت ۲۰

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?مزایای خریدن برند آماده ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?تاریخچه ی شرکت تجهیزات صوتی سن هایزر ٠٠:٠٤:٤٠

٤.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٧:٢٦

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران – قسمت 19

رادیو شرکت داران – قسمت 19

⭕️⭕️⭕️ قسمت نوزدهم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?دلایل اشتباه برای استئفا دادن ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?ثبت مادرید ٠٠:٠٨:٥٢

٤.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١١:٣٦

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران – قسمت ۱۸

رادیو شرکت داران – قسمت ۱۸

⭕️⭕️⭕️ قسمت هجدهم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?شرکت های انرژی ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?مزایای ثبت شرکت در منطقه ی آزاد اروند ٠٠:٠٥:٣٢

٤.شرکت های غیرفعال ٠٠:٠٨:٤٣

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٢:٣٢

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران – قسمت ۱۷

رادیو شرکت داران – قسمت ۱۷

⭕️⭕️⭕️ قسمت هفدهم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?موسسات فرهنگي چندمنظوره و ثبت آنها ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?ثبت شعبه ي شركت هاي خارجي ٠٠:۰۶:٠٠

٤.معرفي اپليكيشن هاي مناسب براي دنبال كردن اخبار المپيك زمستاني ٠٠:٠٨:٤٣

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٤:۰۲

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران – قسمت ۲۷

رادیو شرکت داران – قسمت ۲۷

⭕️⭕️⭕️ قسمت بيستم و هفتم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?٥ دلیل که نشان می دهد بیت کوین ارز قابل اعتمادی نیست ٠٠:٠٢:٤٥

٣.? تکالیف و اختیارات مدیران تصفیه ٠٠:٠٧:٠٧

٤.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١١:٤٧

مشاهده بیشتر
رادیو شرکت داران – قسمت ۲۶

رادیو شرکت داران – قسمت ۲۶


قسمت بیستم و ششم

در این قسمت می شنوید :

١.اخبار تکنولوژی ٠٠:٠١:٠٢

٢.تمدید کارت بازرگانی ٠٠:٠٢:۴۵

٣. روند هایی که تیم کاری را فرسوده می کنند ٠٠:٠۵:٣۵

۴.پاسخ به سوالات ثبتی صورت گرفته شما در سایت رسانه شرکت داران ٠٠:١٠:۴۵

مشاهده بیشتر