میدونیNGO چیه؟

آیا میدانید؟

میدونیNGO چیه؟
میدونیNGO   چیه؟

NGO  ،… یه سازمانه…. با شخصیت حقوقی مستقل،… غیر دولتی،… غیر انتفاعی…. و غیر سیاسی.

که کارش عموما، انجام فعالیت داوطلبانه…. با موضوعات فرهنگی،… اجتماعی،… مذهبی،…و بشردوستانه ست.

نیاز به قانونمندی و اساسنامه مدون داره ،

و باید در چارچوب قوانین رایج کشور،… و مفاد آیین نامه های اجرایی کار کنه .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید