مطابق قانون یکی از دفاتر پیش بینی شده در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفتر ثبت شرکت­هاست. در اینجا این موضوع جای فکر داره که منظور قانونگذار از دفتر ثبت شرکت­ها، ثبت انواع شرکت­های تجاریه یا ثبت عقد شرکت؟

در قوانین اولیه، مقررات مربوط به ثبت املاک و ثبت شرکت­ها در یک بازۀ زمانی نزدیک به تصویب رسیدن، جدا از اون، ثبت رسمی شرکت­های تجاری در حالت کنونی با تنظیم در دفاتر قانونی ثبت شرکت­ها صورت میگیره.

طبق قانون، دردایرۀ ثبت شرکت­ها، دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت­های خارجی در نظر گرفته شده و شرکت­های خارجی باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و تحت نمرۀ ترتیبی، ثبت بشن. در این دفتر برای ثبت هر شرکت، لااقل چهار صفحه سفید اختصاص داده میشه، و همۀ شعبه­های شرکتی که تقاضای ثبت اون میشه و همچنین تغییراتی که باید مطابق این نظام نامه به ثبت برسه به تدریج که حاصل میشه، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات گفته شده ثبت خواهد شد، علاوه بر صفحات سفیدی که طبق قانون مقرر شده، برای هر شرکت­ خارجی باید پروندۀ مخصوصی تشکیل بشه. در این پرونده برای خود شرکت و هر یک از شعبه­های اون در ایران یک پوشه اختصاص داده میشه. اظهارنامه و هر سندی که ضمیمۀ اونه، در پوشۀ مخصوص شرکت و یا شعبه نگهداری میشه، بعد از اینکار، یه نسخه از هر اظهارنامۀ دیگه­ای که راجع به تغییراته و همینطور کلیۀ اوراقی که دربارۀ اون شرکت و یا شعبه یا نمایندۀ اون باشه در پرونده و پوشۀ مخصوص به خودش نگهداری میشه. این مقررات برای ثبت شرکت­های خارجی و شعبه­های اونها پیش­بینی شده بود که الآن دیگه کاربردی نداره در حال حاضر تنظیم دفاتر به صورت الکترونیکی انجام میشه.

در نظام­نامۀ قانون ثبت شرکت­ها، بیشتر مقررات دربارۀ نحوۀ ثبت شرکت­های خارجی و شعب و نمایندگی­های اونهاست، ولی در نظام­نامۀ قانون تجارت که دربارۀ نحوۀ ثبت شرکت­های داخلی و ایرانیه، تشریفات و نحوۀ ثبت در دفاتر ثبت شرکت­ها، مثل شرکت­های خارجی با جزئیات کامل پیش بینی نشده. به هرحال با توجه به مستندات ادارۀ ثبت، نحوۀ تنظیم اسناد ثبت شرکت­های داخلی هم (بدون سند قانونی) مثل ثبت شرکت­های خارجی انجام میشه.

در سال­های اخیر با توجه به قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون تجارت الکترونیک، و طبق دستورالعمل ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام جدیدی در ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت­ها انجام میشه که این اقدام تبدیل نحوۀ ثبت سنتی شرکت­ها و تنظیم و تخصیص شمارگان دفاتر اختصاصی، به شیوۀ الکترونیکی است، این امر نه تنها در آسان کردن و بروزرسانی و درست بودن مندرجات ثبتی حائز اهمیته، بلکه موجب بهبود فضای شروع کسب و کار با حذف یک مرحلۀ ثبتی شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *