آیا میدانید تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام چگونه است؟

قوانین تجارت

آیا میدانید تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام چگونه است؟
آیا میدانید تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام چگونه است؟

قانون تجارت، تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام رو مجاز میدونه، ولی درمورد تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص بحثی نکرده. تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص دارای پیچیدگی­های خاصیه که حالت عملی نداره.
شرکت سهامی خاص در صورتی میتونه به شرکت سهامی عام تبدیل بشه که:
اولاٌ موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق­العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشه؛
ثانیاٌ سرمایۀ اون حداقل باید به میزانی که به عنوان حداقل سرمایه برای شرکت­های سهامی عام مقرر شده باشه، و یا شرکت سهامی خاص سرمایه خود رو به میزان مد نظر افزایش بده؛
ثالثاٌ دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته باشه، و دو ترازنامه از آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشه.
رابعاٌ اساسنامه­ی اون با رعایت مقررات قانون تجارت در مورد شرکت­های سهامی عام، تنظیم یا اصلاح شده باشه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید