حقوق طرح صنعتی غیر قابل حمایت

قوانین تجارت

حقوق طرح صنعتی غیر قابل حمایت

می‌دونی چه طرح هایی تحت حقوق طرح صنعتی قابل حمایت نیستند؟

یک/ طرح هایی که جدید و اصیل نیستن یا شخصیت فردی رو رعایت نکردن.

دو/ طرح های که به طور انحصاری، در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شن.

سه/ طرح‌هایی که نمادها و نشانه های رسمی، مانند پرچم کشور ها رو دارن.

چهار/ طرح های که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستن

 


لطفا به این محتوا امتیاز دهید