آیا میدانید دریافت ورقه تعهد سهام چگونه است؟

قوانین تجارت

آیا میدانید دریافت ورقه تعهد سهام چگونه است؟
آیا میدانید دریافت ورقه تعهد سهام چگونه است؟

خریداران در طی مدت اعلام شده در اعلامیهی پذیره نویسی که کمتر از دو ماه نیست، به بانک معرفی شده مراجعه می کنن، و بعد از امضای ورقه تعهد سهام، مبلغ تعیین شدهی سهام رو پرداخت و رسید دریافت می کنن. پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشه به عمل خواهد اومد:
۱-نام و موضوع و مرکز اصلی و شمارهی ثبت شرکت؛
۲-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه؛
۳-مبلغ افزایش سرمایه؛
۴- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیهی پذیره نویسی سهام جدید، و مرجع صدور اون؛
۵-تعداد ونوع سهامی که مورد تعهد واقع میشه و مبلغ اسمی اون؛
۶-نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در اون پرداخته میشه؛
۷- هویت ونشانی کامل پذیره نویس.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید