میدونی معاهدات معتبر برای ثبت برندهای جهانی کدومند؟

آیا میدانید؟

میدونی معاهدات معتبر برای ثبت برندهای جهانی کدومند؟

میدونی معاهدات معتبر برای ثبت برندهای جهانی کدومند؟

۱: معاهده پروتکل مادرید

۲: معاهده لیبسون

۳: کنوانسیونهای مادرید

در معاهده مادرید، حدود ۸۶ کشور حضوردارند…

… که شامل ایران هست ولی عراق نیست .

ازنکات مهم ثبت بین المللی، عدم تاثیر تحریم ها ، روی برند یا نام تجاریه.

مثلا:

اگه بانک های دولتی ایران قبل از اعلام تحریم، برندشون رو دریکی از معاهدات بین المللی ثبت می کردند تحریم ها تاثیری درروند فعالیتشون نمیذاشت.

برای ثبت برند بین المللی ابتدا باید برند در نقطه مبدا ثبت شه …

بعد به معاهده مادرید(ثبت جهانی) ارجاع شه .


لطفا به این محتوا امتیاز دهید