میدونی برای ثبت شرکتهای کنسرسیوم و جوینت ونچر، چه مدارکی لازمه ؟

آیا میدانید؟

میدونی برای ثبت شرکتهای کنسرسیوم و جوینت ونچر، چه مدارکی لازمه ؟

میدونی برای ثبت شرکتهای کنسرسیوم و جوینت ونچر، چه مدارکی لازمه ؟

۱: مدارک کامل ثبتی شرکت مثل: اسانامه .. اظهار نامه …. و شرکتنامه …از هرکدوم دو نسخه .

۲:  تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت

۳: دریافت مجوز ثبت شرکت

۴: دریافت گواهی روزنامه رسمی آگهی تاسیس ،…. یا آخرین تغییرات شرکت

۵: گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره


لطفا به این محتوا امتیاز دهید