میدونی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  چیه ؟

آیا میدانید؟

میدونی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  چیه ؟

میدونی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  چیه ؟
گاهی در خلال سال مالی ،  برای تصمیم گیری درباره اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشه ، … مثلا :  مواردی مثل : هجر ، فوت ، استعفا و یا سلب شرایط مدیر یا بازرس ،و یا  موارد موضوع ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت …..

دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ضروری میشه .

این مجمع فقط از لحاظ زمانی فوق العاده است ،

اما از نظر نصاب و صلاحیت ها،  مقرراتش مثل مجمع عمومی عادیه.


لطفا به این محتوا امتیاز دهید