صورت جلسه ی شماره ی ۴

موسسه                                                به شماره ثبت              به شناسه ملی     جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه فوق  در تاریخ                      راس ساعت             با حضور کلیه

صورت جلسه شماره ۳

موسسه                                                             به شماره ثبت               و شناسه ملی     جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه فوق در تاریخ                       راس ساعت            با

صورت جلسه شماره ی ۲

موسسه                                                 به شماره ثبت                جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه فوق  در تاریخ                      راس ساعت             صبح  با حضور کلیه شرکاء موسسه در

نمونه صورت جلسه شماره یک

موسسه                                                به شماره ثبت              به شناسه ملی     جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه فوق  در تاریخ                      راس ساعت             با حضور کلیه

باز کردن چت
مشاوره در واتس اپ
مشاوره در واتس اپ
سلام.
چه کمکی بهتون میتونم بکنم؟