رادیو شرکت داران – قسمت ۳

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۳

⭕️⭕️⭕️ قسمت سوم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار اقتصادي ٠٠:٠٠:٥٠

٢.?نكات مصاحبه ي شغلي خوب ٠٠:٠٢:١٧

٣.?تفاوت شركت و موسسه ٠٠:٠٨:٠٤

٤.?نحوه ي ارتقاي رتبه ي شركت هاي پيمانكار ٠٠:١٠:٢٤

٥.?پرسش و پاسخ ٠٠:١٣:٠٣

لطفا به این محتوا امتیاز دهید