رادیو شرکت داران – قسمت ۴

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۴

 


⭕️⭕️⭕️ قسمت چهارم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تکنولوژی ٠٠:٠٠:٥٠

٢.?اشتباهات رايج مالياتي ٠٠:٠٢:٣٤

٣.?گردش پول در جامعه ٠٠:٠٤:٢٠

٤. ? روزنامه رسمي ٠٠:٠٦:٤٠

٥. ? اشتباهات رايج امنيتي ٠٠:٠٩:٢٠

٥.?پرسش و پاسخ ٠٠:١٥:١٦

لطفا به این محتوا امتیاز دهید