رادیو شرکت داران – قسمت ۱۴

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۱۴

 


⭕️⭕️⭕️ قسمت چهاردهم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?مالكيت فكري ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?قوانين معامله اعضاي هيئت مديره و مديرعامل با خود شركت ٠٠:٠٦:٤٥

٤.?شركت هاي مختلط سهامي ٠٠:٠٩:٢٩

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٢:٥٦

لطفا به این محتوا امتیاز دهید