رادیو شرکت داران – قسمت ۱۶

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۱۶

 


⭕️⭕️⭕️ قسمت شانزدهم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم و مزایای آن ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?شناسه ی مالی شرکت ها ٠٠:۰۶:۳۴

4.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:۰۹:۰۲

لطفا به این محتوا امتیاز دهید