رادیو شرکت داران – قسمت ۱۷

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۱۷

⭕️⭕️⭕️ قسمت هفدهم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?موسسات فرهنگي چندمنظوره و ثبت آنها ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?ثبت شعبه ي شركت هاي خارجي ٠٠:۰۶:٠٠

٤.معرفي اپليكيشن هاي مناسب براي دنبال كردن اخبار المپيك زمستاني ٠٠:٠٨:٤٣

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٤:۰۲

لطفا به این محتوا امتیاز دهید