رادیو شرکت داران – قسمت ۱۸

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۱۸

⭕️⭕️⭕️ قسمت هجدهم ⭕️⭕️⭕️

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?شرکت های انرژی ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?مزایای ثبت شرکت در منطقه ی آزاد اروند ٠٠:٠٥:٣٢

٤.شرکت های غیرفعال ٠٠:٠٨:٤٣

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٢:٣٢

لطفا به این محتوا امتیاز دهید