رادیو شرکت داران- قسمت ۲۱

رادیو

رادیو شرکت داران- قسمت ۲۱

?در این قسمت مي شنويد? :

١.?اخبار تكنولوژي ٠٠:٠١:٠٢

٢.?جواز کسب ٠٠:٠٢:٤٥

٣.?جذب سرمایه برای استارتاپ ٠٠:٠٥:٢٠

٤.?کاربرد برات ٠٠:١١:٠٦

٥.?پاسخ به سوالات ثبتي صورت گرفته شما در سايت رسانه شركت داران ٠٠:١٣:١٤

لطفا به این محتوا امتیاز دهید