رادیو شرکت داران- قسمت 22

رادیو

رادیو شرکت داران- قسمت 22

قسمت بیستم و دوم

در این قسمت می شنوید :

١.اخبار تکنولوژی ٠٠:٠١:٠٢

٢. موضوعات فعالیت مرتبط با وزارت کشور و نیرو ی انتظامی و شورای شهر ٠٠:٠٢:۴۵

٣. بیوگرافی دیتر زیتچه مدیرعامل شرکت مرسدس بنز ٠٠:٠۶:٣٢

۴. دلایل رد ثبت برند ٠٠:١٣:١۵

۵.پاسخ به سوالات ثبتی صورت گرفته شما در سایت رسانه شرکت داران ٠٠:١۵:٠٢

لطفا به این محتوا امتیاز دهید